Oddział Szczeciński
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika


Szczecin Branch of Polish Copernicus Society of NaturalistsPierwszy tydzień kwietnia to "Tydzień Czystości Wód". Zachęcam do rozwijania wrażliwości i zdobywania wiedzy w zakresie ochrony wód i gleb. Polecam dostępne w zasobach internetowych publikacje okolicznościowe, np.
https://www.gdos.gov.pl/trwa-tydzien-czystosci-wod
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=biologia&methid=757661795&page=article&article_id=317666
https://parkilodzkie.pl/spk/aktualnosci/1336-1-7-kwietnia-tydzien-czystosci-wod
i zapraszam osoby zainteresowane wspólnym przygotowaniem "Tygodnia Czystości Wód" w aspekcie edukacyjnym w roku 2024. Proszę o wiadomość pod adresem poczty elektronicznej emes@e-post.pl.
Michał Skoczylas


Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika planuje spacer przez Park Leśny Mścięcino w Szczecinie, w Puszczy Wkrzańskiej. Jest to ceny przyrodniczo zespół lasów, głównie bukowych (buczyna pomorska), słynący z marcowo-kwietniowych kobierców zawilców gajowych (Anemhone nemorosa). Las pokrywa morenę czołową będącą częścią Wzgórz Warszewskich (północna część Wzniesień Szczecińskich, pogranicze Szczecina i Polic). Termin zostanie ustalony po konsultacjach. Trasa będzie obejmowała również zwiedzanie niektórych atrakcji krajoznawczych w pobliżu tego parku, w Przęsocinie i w Policach. Osoby zainteresowane udziałem w tym spokaniu z przyrodą i przyrodnikami proszę o wiadomość pod adresem poczty elektronicznej emes@e-post.pl.
Do zobaczenia na szlaku, Michał Skoczylas


Uprzejmie proszę osoby zainteresowane Kołem Oświatowym Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych prowadzonym w Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika o kontakt pod adresem poczty elektronicznej emes@e-post.pl. Planowane są spotkania naukowe o charakterze popularyzatorskim oraz warsztaty naukowo-dydaktyczne.
Z pozdrowieniami, Michał Skoczylas
ZARZĄD ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO

THE BOARD OF SZCZECIN BRANCHPrezes / President: dr n. med. Michał Skoczylas , e-mail: emes@e-post.pl
Zastępca prezesa / Vice-President: dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec , e-mail: monika.rajkowska@zut.edu.pl
Sekretarz / Secretary: dr n. med. Ewa Siwiec , e-mail: ewa.siwiec@o2.pl
Skarbnik / Treasurer: mgr inż. Małgorzata Majewska
Członek Zarządu / Member of the Board: dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK
Członek Zarządu / Member of the Board: dr n. med. Anna Stodolak
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Chairman of the Audit Committee: dr hab. Małgorzata Puc, prof. US
Członek Komisji Rewizyjnej / Member of the Audit Committee: dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. ZUT
Członek Komisji Rewizyjnej / Member of the Audit Committee: inż., tech. Łukasz Grabowski
ZARZĄD ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO (2020-2022)
THE BOARD OF SZCZECIN BRANCH (2020-2022)

Prezes / President: dr n. med. Michał Skoczylas
Zastępca prezesa / Vice-President: dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec
Sekretarz / Secretary: dr n. med. Ewa Siwiec
Skarbnik / Treasurer: mgr inż. Małgorzata Majewska
Członek Zarządu / Member of the Board: dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK
Członek Zarządu / Member of the Board: dr n. med. Anna Stodolak
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Chairman of the Audit Committee: dr hab. Małgorzata Puc, prof. US
Członek Komisji Rewizyjnej / Member of the Audit Committee: : dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. ZUT
Członek Komisji Rewizyjnej / Member of the Audit Committee: dr n. med. Joanna Pierzak-Sominka
ZARZĄD ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO (2017-2019)
THE BOARD OF SZCZECIN BRANCH (2017-2019)

Prezes / President: prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
Zastępca prezesa / Vice-President: prof. dr hab. Elżbieta Skórska
Sekretarz / Secretary: dr n. med. Ewa Siwiec
Skarbnik / Treasurer: dr hab. Marzena Gibczyńska, emer. prof. nadzw. ZUT
Członek Zarządu / Member of the Board: dr hab. Antoni Murkowski, emer. prof. nadzw. ZUT
Członek Zarządu / Member of the Board: prof. dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska
Członek Zarządu / Member of the Board: mgr inż. Małgorzata Majewska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Chairman of the Audit Committee: dr inż. Maria Wolska
Członek Komisji Rewizyjnej / Member of the Audit Committee: : dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec
Członek Komisji Rewizyjnej / Member of the Audit Committee: dr n. med. Michał Skoczylas
ZARZĄD ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO (2014-2016)
THE BOARD OF SZCZECIN BRANCH (2014-2016)

Prezes / President: prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
Sekretarz / Secretary: dr n. med. Ewa Siwiec
Skarbnik / Treasurer: mgr Damian Szygenda
Członek Zarządu / Member of the Board: dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska, prof. nadzw. PUM
Członek Zarządu / Member of the Board: mgr inż. Małgorzata Majewska
Członek Zarządu / Member of the Board: Karina Górska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Chairman of the Audit Committee: prof. dr hab. Elżbieta Skórska
Członek Komisji Rewizyjnej / Member of the Audit Committee: dr inż. Maria Wolska
Członek Komisji Rewizyjnej / Member of the Audit Committee: mgr Anna Kramek-Szubert
ZARZĄD ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO (2011-2013)
THE BOARD OF SZCZECIN BRANCH (2011-2013)

Prezes / President: prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
Sekretarz / Secretary: mgr Ewa Siwiec
Skarbnik / Treasurer: mgr Damian Szygenda
Członek Zarządu / Member of the Board: dr Kamila Pokorska
Członek Zarządu / Member of the Board: mgr Iwona Ślązak
Członek Zarządu / Member of the Board: Karina Górska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Chairman of the Audit Committee: prof. dr hab. Elżbieta Skórska

Pomnik Prof. Jana Czekanowskiego na pl. gen. Władysława Andersa w Szczecinie

Pomnik upamiętniający Profesora Jana Czekanowskiego na pl. gen. Władysława Andersa w Szczecinie, autorstwa Yossoufa Toure (pseud. Derme) z Burkina Faso.
Prof. Jan Czekanowski był prezesem Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w latach 1923-24.
Pomnik powstał z inicjatywy dra hab. Jacka Łapotta. Został odsłonięty 20 maja 2012 roku. Fundatorami pomnika są Uniwersytet Szczeciński, Urząd Miasta Szczecina, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Stowarzyszenie Afryka Nowaka oraz osoby prywatne
Fot. Michał Skoczylas

The Monument of Professor Jan Czekanowski on gen. Władysław Anders Square in Szczecin, by Yossouf Toure (pseudonym Derme) from Burkina Faso.
Prof. Jan Czekanowski was a president of Polish Copernicus Society of Naturalists in the years 1923-24.
The monument was built on the initiative of dr hab. Jacek Łapott. It was unveiled on May 20th, 2012. The founders of the monument are University of Szczecin, Szczecin City Hall, Polish Africanist Society, Nowak Association of Africa and private persons
Photo: Michał Skoczylas
KRONIKA ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA

CHRONICLE OF SZCZECIN BRANCH OF POLISH COPERNICUS SOCIETY OF NATURALISTSOd 2010 roku w ramach Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika działa nowy oddział z siedzibą w Szczecinie. Jego powołanie zainicjował Michał Skoczylas. Oddział Szczeciński powstał w oparciu o istniejący od około 40 lat Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Szczecinie, któremu przewodniczy prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz. Wniosek o utworzenie Oddziału w Szczecinie złożony do Zarządu Głównego Towarzystwa w Krakowie został rozpatrzony pozytywnie. Michał Skoczylas został pełnomocnikiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika ds. Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku. Starania o utworzenie Oddziału uzyskały poparcie grona naukowców, nauczycieli, studentów i miłośników przyrody ze Szczecina, Gdańska, Skopje (Macedonia), Polic, Maszewa, Gardna i Małkocina. Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołane 27 listopada 2010 roku w Krakowie zatwierdziło powołanie nowego Oddziału w Szczecinie oraz ogólnopolskiej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka).

Nowy Oddział Szczeciński jest kontynuatorem działalności Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika na Pomorzu Zachodnim rozpoczętej formalnie w roku 1954. Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika jako oddział Zarządu Głównego w Warszawie powstał dzięki inicjatywie prof. dra hab. Stanisława Zajączka, kierownika Zakładu Biologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, oraz doc. dra Jerzego Mąkowskiego, kierownika Zakładu Patofizjologii PAM, od 1961 roku profesora nadzwyczajnego i prorektora PAM ds. nauczania. Oddział podlegał Polskiej Akademii Nauk. Zrzeszał specjalistów nauk przyrodniczych i lekarskich. Nawiązywał do tradycji XIX-wiecznej. Prowadził działalność naukową i popularyzatorską. Osobą najdłużej związaną z Oddziałem Szczecińskim poprzez pracę na rzecz stowarzyszenia i pełnienie funkcji sekretarza i przewodniczącego Oddziału Szczecińskiego jest prof. dr hab. Zygmunt Sagan.

[z artykułu: Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Lubkowska A., Siwiec E., Skoczylas M., Początki działalności nowego Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:33-34]

- 27 listopada 2010 roku - zatwierdzenie nowego Oddziału Szczecińskiego oraz ogólnopolskiej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa w Krakowie

- 22 marca 2011 roku - spotkanie założycielskie Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku PTPK w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Szczecińskiego oraz Zarządu Sekcji Nauk o Człowieku. Prezes Oddziału: prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, członkowie Zarządu: dr Kamila Pokorska, mgr Iwona Ślązak i Karina Górska, sekretarz: mgr Ewa Siwiec, skarbnik: mgr Damian Szygenda. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: prof. dr hab. Elżbieta Skórska

- 31 maja 2011 roku – pierwszy cykl prelekcji nowego Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Gimnazjum im. Jana Pawła II pt. „Zaburzenia odżywiania i wybrane choroby zależne od diety” w Maszewie (powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie). Organizatorzy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Dorota Kaglik, Izabela Kucińska, Paweł Czub, Ewa Siwiec, Michał Skoczylas

- marzec, kwiecień 2012 roku – cykl lekcji biologii na temat metodologii badań w naukach przyrodniczych i medycznych w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie. Prelegenci: Michał Skoczylas („Wprowadzenie do metodologii badań naukowych w biologii i medycynie”, „Filozoficzne i praktyczne problemy w naukach przyrodniczych - od pitagorejczyków po wiek XXI”, „Badanie naukowe. Jak sformułować i sprawdzić hipotezę?”) i Ewa Siwiec („Zasady dobrej praktyki klinicznej”)

- 20 marca 2012 roku – konferencja Tydzień Immunologii Klinicznej. Organizatorzy: Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie. Prelegenci: dr hab. med. prof. PUM Jacek Rudnicki, dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, dr Małgorzata Pawlikowska, dr n. med. Anna Lubkowska, mgr Ewa Siwiec, poł. Zuzanna Filinowicz, lek. Michał Skoczylas, dr n. med. Joanna Pierzak

- 11 września 2012 roku - cykl prelekcji pt. „Hormony związane z odżywianiem” w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie. Organizatorzy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Jan Brancewicz, Piotr Bucichowski, Ewa Siwiec, Michał Skoczylas

- 11 września 2012 roku - prelekcje pt. „Pięć przykładów chorób, których można uniknąć stosując prawidłową dietę” i „Choroby zależne od diety” w Gardnie (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie). Organizatorzy: Zespół Szkół w Gardnie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Michał Skoczylas, Ewa Siwiec, Piotr Bucichowski

- 15 stycznia 2013 roku – spotkanie organizacyjne Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku PTPK w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie

- 11-25 marca 2013 roku – konferencja "Tydzień Mózgu w Szczecinie" (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin') pod patronatem The Dana Foundation w Nowym Jorku, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie oraz Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) i Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: dr hab. n. med. Leszek Sagan, prof. dr hab. Elżbieta Pyza, dr Liesbeth Siderius, dr n. med. Jolanta Wierzba, mgr Wioletta Pawlukowska, mgr Ewa Siwiec, lek. Michał Patalan, mgr Marek Boberski, lek. Michał Skoczylas, prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki, dr n. med. Marcin Sawicki, prof. dr hab. n. med. Anna Walecka, Wiktoria Kugler, Agnieszka Mielczarek, Jagoda Marciniak, Weronika Ławniczak, Magda Czapka, Marta Korsak, Jagoda Marciniak, Weronika Chwałko, Adrianna Dobroszewska, Jan Brancewicz, Natalia Świerczyńska, Kaja Lewandowska, Kamil Brodowski, Joanna Warchoł, Michał Nawrot, Jerzy Brzozowski, Mateusz Jeżewski, Jakub Czerski, Mateusz Sochanowski, Piotr Sowiński, Agnieszka Nadkańska, Mariola Wójcik, Joanna Skórzewska, Aleksandra Jasik, Daniel Żelazo, Sara Kurkowska, Małgorzata Pośpiech, Zuzanna Malkowska, Paulina Omelańska, Aleksandra Szygenda. SPRAWOZDANIE: Skoczylas M., Lubkowska A., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Pierwszy Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2013;1(79):41-43. Dostępny w Internecie: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/29360/Biuletyn_PUM_79-1_2013.pdf

- 22 marca 2013 roku – spotkanie obok pomnika Prof. Jana Czekanowskiego na pl. gen. Władysława Andersa w Szczecinie

- 17 kwietnia 2013 roku - lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim (województwo zachodniopomorskie). Organizatorzy: II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Michał Skoczylas, Ewa Siwiec

- 30 maja - 1 czerwca 2013 roku – uczestnictwo Michała Skoczylasa w II Bałtyckim Kongresie Pediatrycznym i XX Estońskim Kongresie Pediatrycznym (2nd Baltic Paediatric Congress. 20th Estonian Paediatric Congress) w Parnu (Estonia). Prezentacja plakatu: Michał Skoczylas, Jacek Rudnicki: Education on rare diseases in universities, professional scientific societies and patient organizations. W pracy uwzględniono m.in. działalność edukacyjną Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w zakresie chorób rzadkich

- 12 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (województwo wielkopolskie). Organizatorzy: III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 13 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie (województwo łódzkie). Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 14 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (województwo małopolskie). Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 18 czerwca 2013 roku - spacer przez parki wokół Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim (parki Bolesława Chrobrego, Piastowski, Popiela, Jagielloński, Królewski i Zamkowy). Organizatorzy: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Stargardzie Szczecińskim i Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Przewodnicy: Natalia Maćków, Jolanta Borak, Tadeusz Olszański, Andrzej Kaczyński

- 27 sierpnia 2013 roku - uczestnictwo Ewy Siwiec w konferencji metodycznej dla nauczycieli biologii w szkołach ponadgimnazjalnych w r. szk. 2013/2014 pt."Efektywne nauczanie - skuteczne uczenie się" w Szczecinie organizowanej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i prezentacja informacji nt. działalności Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegentka: Ewa Siwiec

- lipec - sierpień 2013 roku - udział Oddziału Szczecińskiego w badaniu ankietowym "Określenie oczekiwań społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody w Lasach Państwowych do roku 2030" prowadzonym przez dr inż. Ewę Referowską-Chodak (Katedra Ochrony Lasu i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

- 24 października 2013 roku - Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego i spotkanie organizacyjne Sekcji Nauk o Człowieku w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Zarządu Sekcji. Prezesem Oddziału jest prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz. Nowy Zarząd tworzą dr hab. Anna Lubkowska, mgr inż. Małgorzata Majewska i Karina Górska. Funkcję sekretarza pełni mgr Ewa Siwiec a skarbnika mgr Damian Szygenda. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej jest prof. dr hab. Elżbieta Skórska. Członkami Komisji Rewizyjnej są dr Maria Wolska i mgr Anna Kramek-Szubert

- 24 października 2013 roku - Przedstawienie przez Pana Profesora Zygmunta Sagana historii Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i wykład Pana Doktora Jacka Łapotta pt. "Jan Czekanowski - afrykanista", podczas Walnego Zgromadzenia Oddziału Szczecińskiego i spotkania Sekcji Nauk o Człowieku

- 30 listopada 2013 roku - nadanie tytułu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika dla Pana Profesora Zygmunta Sagana przez Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Krakowie

- 19 grudnia 2013 roku - zakończenie obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki - The International Year of Statistics (Statistics2013) - wykład Michała Skoczylasa pt. Wprowadzenie do metodologii nauk medycznych, pod patronatem honorowym Pani Prof. dr hab. n. med. Beaty Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wykład został wygłoszony w sali wykładowej im. Prof. Jakuba Węgierki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1. Organizatorzy: Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM oraz Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

- 19 grudnia 2013 roku - zakończenie obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki - The International Year of Statistics (Statistics2013) - wykład Michała Skoczylasa pt. Badania małych populacji chorych na przykładzie zespołu Alströma, pod patronatem honorowym Pani Prof. dr hab. n. med. Beaty Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz patronatem naukowym organizacji Alström Syndrom International (Stany Zjednoczone). Wykład został wygłoszony w sali wykładowej im. Prof. Jakuba Węgierki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1. Organizatorzy: Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM oraz Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

- 11-13 marca 2014 roku - konferencja "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2014" (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2014'). Organizatorzy: The Dana Foundation w Nowym Jorku, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej PUM, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Katedry Biochemii i Chemii Medycznej PUM, Sekcja Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: mgr Ewa Siwiec, dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, dr Wioletta Pawlukowska, dr hab. Anna Lubkowska, mgr Alina Wojciechowska, dr Łukasz Wieteska, Agnieszka Wełnicka, Małgorzata Kulig, Anna Żuk, mgr Marek Boberski, Anna Walat, Agnieszka Serafin, Klaudia Bartoszewicz, Maja Czerwińska, Joanna Hołowko, Ajleeta Sangtani, Marc Strinitz. SPRAWOZDANIA: Skoczylas M., Siwiec E., Lubkowska A., Rajkowska-Myśliwiec M., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2014;1(83):22-23 {artykuł dostępny w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej POMERANIA: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra} oraz Skoczylas M., Siwiec E., Tydzień Mózgu. Studencka sesja wykładowa i telekonferencja Tygodnia Mózgu w Szczecinie 2014. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2014;3:91-92 {artykuł dostępny na stronie internetowej czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa http://ebis.ibe.edu.pl/}

- 15 października 2014 roku - spotkanie na temat przyrody jeziora Bajkał i Oceanu Atlantyckiego z relacjami z podróży i wykładami Pana Aleksandra Doby pt. ''Magiczne Morze Syberii – Bajkał'' oraz ''Transatlantyckie Wyprawy Kajakowe'' w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie

- 23 lutego 2015 roku - wykłady Michała Skoczylasa pt. "Wprowadzenie do metodologii nauk medycznych" oraz "Badania populacji pacjentów z chorobami rzadkimi". Wykłady odbyły się w Sali Wykładowej im. Prof. Tadeusza Brzezińskiego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp. 72. Organizatorzy: Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM, Students’ Scientific Circle on Rare Diseases, Students' Scientific Association at Pomeranian Medical University in Szczecin oraz Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

- 25 lutego 2015 roku - wykłady Michała Skoczylasa pt. "Introduction to methodology of medicine" oraz "Studies of populations on patients suffering from rare diseases". Wykłady odbyły się w Sali Kopernikańskiej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp. 72. Organizatorzy: Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM, Students’ Scientific Circle on Rare Diseases, Students' Scientific Association at Pomeranian Medical University in Szczecin oraz Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

- 10-20 marca 2015 roku - konferencja "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015" (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2015') pod patronatem Pani Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Prof. dr hab. n. zdr. Beaty Karakiewicz, Pani Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT, Pana Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych XII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie mgra Jarosława Dudy i The Dana Foundation w Nowym Jorku. Organizatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA (Oddział Szczecin), Liga Ochrony Przyrody (Okręg w Szczecinie), Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, XII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie, Zespół Szkół w Gardnie. Prelegenci: dr hab. inż. Joanna Sadowska, dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, dr inż. Kamila Mocek, mgr Alina Wojciechowska, mgr Krzysztof Nesterowicz, mgr inż. Adrian Augustyniak, Paulina Kaźmierczak, Agnieszka Serafin, Nadia Marquette de Sousa, Klaudia Bartoszewicz, mgr Anna Tokarzewska, mgr Iwona Ślązak, mgr Anna Kramek-Szubert, dr hab. prof. US Maciej Witek, dr n. zdr. Magdalena Gębska, mgr Anna Karakiewicz, Justyna Skorodyńska, Patryk Buraczyński, Adrian Przybysz, lek. Michał Skoczylas. Konkurs Biologiczny dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów pt. „Budowa, funkcjonowanie organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i narządów zmysłów” w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie

- 26-30 maja 2015 roku - II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” współorganizowana przez Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (opis poniżej oraz na stronie internetowej: http://www.hbpl.ptpk.org/).

- 15 grudnia 2015 roku - spotkanie na temat Islandii z wykładem dr n. med. Ewy Siwiec „Islandia – kraina lodu?” i prelekcją stud. Radosława Ostrycharza „Islandczycy – naród w symbiozie z przyrodą", w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie

- 10-15 marca 2016 - konferencja "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2016" (The Conference Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2016'). Organizatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, The Dana Foundation w Nowym Jorku, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Okręg Szczecin Ligii Ochrony Przyrody. Prelegenci: dr hab. Iza Gutowska, prof. nadzw. PUM, dr Marek Boberski, dr Michał Skoczylas, stud. Sara Trieu, stud. Kathleen ria Saliendra, stud. Saskia Wiacek, prof. dr hab. Anna Walecka, dr hab. Małgorzata Puc, dr Ewa Siwiec, Adrian Przybysz, Aleksandra Rusicka, Roksana Malicka, Sandra Remiszewska. Konkurs Biologiczny dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów na temat budowy i funkcji organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i narządów zmysłów” w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie

- 9-10 czerwca 2016 roku - II Międzynarodowa Konferencja "Ekologia człowieka" w Szczecinie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://ptpk.org/konferencje.html

- 21 października 2016 roku - prelekcja dra n. med. Michała Skoczylasa pt. "Jak przyroda wzmacnia nasze zdrowie i pomaga leczyć z chorób" w Policach. Organizatorzy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna i Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

- 22 listopada 2016 roku - Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego i spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Nauk o Człowieku w budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Papieża Pawła VI nr 1 w Szczecinie. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Zarządu Sekcji. Prezesem Oddziału jest prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, zastępcą prof. dr hab. Elżbieta Skórska, sekretarzem dr n. med. Ewa Siwiec a skarbnikiem dr hab. Marzena Gibczyńska, emer. prof. nadzw. ZUT. Członkami zarządu zostali dr hab. Antoni Murkowski, emer. prof. nadzw. ZUT, dr hab. Anna Lubkowska i mgr inż. Małgorzata Majewska. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej jest dr Maria Wolska. Członkami Komisji Rewizyjnej są dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec i dr n. med. Michał Skoczylas

- 12 grudnia 2016 roku - wykład dra hab. Antoniego Murkowskiego, emer. prof. nadzw. ZUT, i prof. dr hab. Elżbiety Skórskiej pt. "Bioluminescencja w naturze i laboratorium". Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Spotkanie organizacyjne Oddziału Szczecińskiego PTPK

- 16 lutego 2017 roku - uczestnictwo członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Konferencji Wojewódzkiej "Zanieczyszczenia powietrza – przyczyny, skutki, edukacja" zorganizowanej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, przedstawiając dwa referaty: dr hab. Antoni Murkowski, emer. prof. nadzw. ZUT, i prof. dr hab. Elżbieta Skórska "Smog nasz powszedni, inny zimą, inny latem" oraz mgr inż. Małgorzata Majewska "Uczymy na temat zanieczyszczeń powietrza na lekcjach przedmiotów przyrodniczych"

- 11-19 marca 2017 - konferencja "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2017" (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2017'). Organizatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, The Dana Foundation w Nowym Jorku, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Okręg Szczecin Ligii Ochrony Przyrody, Pyrzycki Dom Kultury w Pyrzycach, Fundacja Udaru Mózgu w Łodzi, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział w Stargardzie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach. Prelegenci: dr Michał Skoczylas, mgr Adam Siger, mgr Agata Wróblewska, dr hab. Małgorzata Puc, prof. US, dr Ewa Siwiec, Łucja Jackowska, Hubert Sucha, Adrian Przybysz, Julia Bielińska, Emilia Zając. Konkurs Biologiczny dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów pt. „Budowa i funkcja organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i narządów zmysłów” w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie. Wydanie specjalne gazetki szkolnej "Óczniak - nowinki z Jedynki" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (Nr 11(2)/2017). Spacer ze zwiedzaniem średniowiecznych zabytków Pyrzyc z przewodnikami Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Stargardzie i Panem Prof. Edwardem Rymarem

- 10-16 marca 2018 - konferencja "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2018" (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2018'). Organizatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, The Dana Foundation w Nowym Jorku, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Okręg Szczecin Ligii Ochrony Przyrody, Doberski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Biblioteka Publiczna w Dobrej, Parafia rzymskokatolicka p.w. świętej Klary w Dobrej, Galerii Rzeźby Piotra Pazdana w Dobrej, Urząd Miejski w Dobrej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział w Stargardzie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach. Prelegenci: dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, mgr Alina Wojciechowska, mgr inż. Małgorzata Majewska, dr Michał Skoczylas, dr hab. inż. Joanna Sadowska prof. nadzw. ZUT, mgr Katarzyna Adamowicz, dr inż. Elżbieta Dusza-Zwolińska, Emilia Zając, Julia Bielińska. Wydanie specjalne gazetki szkolnej "Óczniak - nowinki z Jedynki" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (Nr 14(3)/2018). Wystawa książek o tematyce zdrowotnej w Bibliotece Publicznej w Dobrej. Koncert muzyki organowej Klaudii Witkowskiej, podopiecznej ks. kan. Marka Prusiewicza, w kościele p.w. świętej Klary w Dobrej. Spacer po centrum Dobrej koło Nowogardu prowadzony przez członków Doberskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przewodników Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Stargardzie. Konkurs Biologiczny dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów pt. „Budowa i funkcja organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i narządów zmysłów” w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie

- 18 czerwca 2018 – lekcja pt. "Metodologia nauk przyrodniczych i medycznych w interdycyplinarnym ujęciu diachronicznym" w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach (województwo lubelskie). Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach, Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna i Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: dr n. med. Michał Skoczylas

- 15 października 2018 roku - referat mgra Pawła Madejskiego pt. "Ciekawe drzewa i krzewy w Systemie Informacji Przestrzennej Szczecina". Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

- 27 listopada 2018 roku - spotkanie organizacyjne Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

- 10 grudnia 2018 roku - dyskusja poświęcona odbywającej się w Katowicach 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - "Szczyt klimatyczny COP24 - nadzieje i obawy". Spotkanie Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w sali seminaryjnej Katedry Fizyki i Agrofizyki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Papieża Pawła VI nr 3 w Szczecinie. Prelegenci: prof. dr hab. Elżbieta Skórska i prof. dr hab. Czesław Koźmiński. Dyskusja na temat zmian stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w dziejach Ziemi i potencjalnych sposobów zmniejszania tempa wzrostu temperatury powietrza

- 12-17 marca 2019 roku - konferencja "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2019" (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2019'). Organizatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, The Dana Foundation w Nowym Jorku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Okręg Szczecin Ligii Ochrony Przyrody. Prelegenci: dr inż. Adam Lepczyński, dr n.med. Ewa Siwiec. Konkurs Biologiczny dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów pt. "Budowa i funkcja organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i narządów zmysłów" w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie. Wydanie specjalne gazetki szkolnej "Óczniak - nowinki z Jedynki" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (Nr 16(2)/2019). Z powodu ograniczeń związanych z rozpoczynającą się epidemią choroby koronawirusowej roku 2019 (COVID-19) odbyło się tylko spotkanie inaugurujące konferencję w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbaskowie - filia w Przecławiu (powiat policki) składające się z dwóch prelekcji: "Stymulacja ośrodkowego układu nerwowego w fizjoterapii dzieci i dorosłych" (mgr Alina Wojciechowska) oraz "Anatomiczne aspekty udaru mózgu" (dr n. med. Michał Skoczylas). Inne spotkania oraz coroczny Konkurs Biologiczny dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów pt. ?"Budowa i funkcja organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i narządów zmysłów"? nie mogły być przeprowadzone.

- 27 czerwca 2019 roku zmarł Pan Profesor Zygmunt Sagan, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, wieloletni sekretarz Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w latach 70. XX wieku.

- 24 września 2020 roku - spotkanie wyborcze Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w trybie online. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Prezesem Oddziału jest dr n. med. Michał Skoczylas, zastępcą - dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, sekretarzem dr n. med. Ewa Siwiec a skarbnikiem mgr inż. Małgorzata Majewska. Członkami zarządu zostali dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK i dr n. med. Anna Stodolak. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej jest dr hab. Małgorzata Puc, prof. US. Członkami Komisji Rewizyjnej są dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. ZUT i dr n. med. Joanna Pierzak-Sominka


KOŁO METODOLOGII NAUK PRZYRODNICZYCH (KOŁO MŁODEGO BADACZA) PRZY ODDZIALE SZCZECIŃSKIM POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA

SCIENTIFIC CIRCLE ON NATURAL SCIENCES METHODOLOGY (OF SZCZECIN BRANCH OF POLISH COPERNICUS SOCIETY OF NATURALISTS)Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych zostało założone w Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika z początkiem roku 2021. Planowane są spotkania naukowe o charakterze popularyzatorskim oraz warsztaty naukowo-dydaktyczne. Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych (Koło Młodego Badacza) działające przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika prowadzi działalność naukową i oświatową. Zostało zainicjowane w 2012 roku.

W roku 2013 Koło zorganizowało lekcje na temat metodologii nauk przyrodniczych i medycznych w liceach ogólnokształcących oraz wykłady dla studentów medycyny. Koło Młodego Badacza świętowało Międzynarodowy Rok Statystyki - The International Year of Statistics (Statistics2013), http://www.statistics2013.org/. Grudniowe wykłady na zakończenie Międzynarodowego Roku Statystyki w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie zostały wpisane do kalendarza Statistics2013: http://www.statistics2013.org/statistics2013-global-supporters/activities/

Dotychczasowe spotkania Koła Młodego Badacza:

- marzec, kwiecień 2012 roku – cykl lekcji biologii na temat metodologii badań w naukach przyrodniczych i medycznych w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie. Prelegenci: lek. Michał Skoczylas („Wprowadzenie do metodologii badań naukowych w biologii i medycynie”, „Filozoficzne i praktyczne problemy w naukach przyrodniczych - od pitagorejczyków po wiek XXI”, „Badanie naukowe. Jak sformułować i sprawdzić hipotezę?”) i mgr Ewa Siwiec („Zasady dobrej praktyki klinicznej”)

- 17 kwietnia 2013 roku - lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim (województwo zachodniopomorskie). Organizatorzy: II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: lek. Michał Skoczylas, mgr Ewa Siwiec

- 12 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (województwo wielkopolskie). Organizatorzy: III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: lek. Michał Skoczylas

- 13 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie (województwo łódzkie). Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: lek. Michał Skoczylas

- 14 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (województwo małopolskie). Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: lek. Michał Skoczylas

- 19 grudnia 2013 roku - zakończenie obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki - The International Year of Statistics (Statistics2013) - wykład lek. Michała Skoczylasa pt. Wprowadzenie do metodologii nauk medycznych, pod patronatem honorowym Pani Prof. dr hab. n. med. Beaty Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wykład został wygłoszony w sali wykładowej im. Prof. Jakuba Węgierki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1. Organizatorzy: Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM oraz Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

- 19 grudnia 2013 roku - zakończenie obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki - The International Year of Statistics (Statistics2013) - wykład lek. Michała Skoczylasa pt. Badania małych populacji chorych na przykładzie zespołu Alströma, pod patronatem honorowym Pani Prof. dr hab. n. med. Beaty Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz patronatem naukowym organizacji Alström Syndrom International (Stany Zjednoczone). Wykład został wygłoszony w sali wykładowej im. Prof. Jakuba Węgierki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1. Organizatorzy: Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM oraz Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

- 23 lutego 2015 roku - wykłady lek. Michała Skoczylasa pt. "Wprowadzenie do metodologii nauk medycznych" oraz "Badania populacji pacjentów z chorobami rzadkimi". Wykłady odbyły się w Sali Wykładowej im. Prof. Tadeusza Brzezińskiego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp. 72. Organizatorzy: Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM, Students’ Scientific Circle on Rare Diseases, Students' Scientific Association at Pomeranian Medical University in Szczecin oraz Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

- 25 lutego 2015 roku - wykłady lek. Michała Skoczylasa pt. "Introduction to methodology of medicine" oraz "Studies of populations on patients suffering from rare diseases". Wykłady odbyły się w Sali Kopernikańskiej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp. 72. Organizatorzy: Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM, Students’ Scientific Circle on Rare Diseases, Students' Scientific Association at Pomeranian Medical University in Szczecin oraz Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

- 12 marca 2015 roku - wykład lek. Michała Skoczylasa pt. "Metodologia nauk przyrodniczych i medycznych" podczas sesji pt. "Szkolny Dzień Mózgu" w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie w ramach konferencji „Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015” (opis powyżej)

- 26 maja 2015 roku - wykład mgr Stéphanie Van Droogenbroeck pt. "Balancing between EBM and a story that fits. The difference between routine and non-routine patients in medical diagnostics" podczas sesji szczecińskiej II Konferencji "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania", Szczecin – Wrocław, 26-30 maja 2015 roku (opis na stronie: http://www.hbpl.ptpk.org/)

- 18 czerwca 2018 roku – lekcja pt. "Metodologia nauk przyrodniczych i medycznych w interdycyplinarnym ujęciu diachronicznym" w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach (województwo lubelskie). Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach, Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna i Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: dr n. med. Michał SkoczylasScientific Circle on Natural Sciences Methodology (Circle of Young Researchers) in Szczecin Branch of the Polish Society of Naturalists leads scientific and educational activities. It was initiated in 2012.

In 2013 Circle organized lessons on methodology of natural and medical sciences in high schools and lectures for medical students. Circle of Young Researchers celebrated The International Year of Statistics (Statistics2013), http://www.statistics2013.org/. Two lectures at the end of The International Year of Statistics in Pomeranian Medical University in Szczecin in December 2013 were listed in the calendar of this initiative http://www.statistics2013.org/statistics2013-global-supporters/activities/

Past meetings:

- March and April 2012 - series of lessons on methodology of natural and medical sciences in Mieszko I High School No. 2 in Szczecin. Organizers: Mieszko I High School No. 2 in Szczecin, Szczecin Branch of the Polish Copernicus Society of Naturalists and Section of Human Biology of Polish Copernicus Society of Naturalists. Speakers: Michał Skoczylas and Ewa Siwiec

- 17 April 2013 - lesson on methodology of natural and medical sciences in Cyprian Kamil Norwid High School No. 2 in Stargard Szczeciński (West Pomeranian Voivodeship). Organizers: Cyprian Kamil Norwid High School No. 2 in Stargard Szczeciński, Scientific Circle on Natural Sciences Methodology (Circle of Young Researchers) in Szczecin Branch of the Polish Copernicus Society of Naturalists and Section of Human Biology of Polish Copernicus Society of Naturalists. Speakers: Ewa Siwiec and Michał Skoczylas

- 12 June 2013 - lesson on methodology of natural and medical sciences in Nicolaus Copernicus High School No. 3 in Kalisz (Greater Poland Voivodeship). Organizers: Nicolaus Copernicus High School No. 3 in Kalisz, Scientific Circle on Natural Sciences Methodology (Circle of Young Researchers) in Szczecin Branch of the Polish Copernicus Society of Naturalists and Section of Human Biology of Polish Copernicus Society of Naturalists. Speaker: Michał Skoczylas

- 13 June 2013 - lesson on methodology of natural and medical sciences in Władysław Broniewski High School No. 1 in Bełchatów (Łódź Voivodeship). Organizers: Władysław Broniewski High School No. 1 in Bełchatów, Scientific Circle on Natural Sciences Methodology (Circle of Young Researchers) in Szczecin Branch of the Polish Copernicus Society of Naturalists and Section of Human Biology of Polish Copernicus Society of Naturalists. Speaker: Michał Skoczylas

- 14 June 2013 - lesson on methodology of natural and medical sciences in Casimir III the Great High School No. 1 in Olkusz (Lesser Poland Voivodeship). Organizers: Casimir III the Great High School No. 1 in Olkusz, Scientific Circle on Natural Sciences Methodology (Circle of Young Researchers) in Szczecin Branch of the Polish Copernicus Society of Naturalists and Section of Human Biology of Polish Copernicus Society of Naturalists. Speaker: Michał Skoczylas

- 19 December 2013 - the completion of the celebration of The International Year of Statistics (Statistics2013) - lecture 'Introduction to the methodology of medical sciences'. Speaker: Michał Skoczylas (in Polish language). The lecture under honorable patronage of Professor dr hab. Beata Karakiewicz, Dean of the Faculty of Health Sciences of Pomeranian Medical University in Szczecin. Prof. Jakub Węgierko Lecture Hall in the Autonomous Public Clinical Hospital No. 1 of Pomeranian Medical University in Szczecin, 1 Unii Lubelskiej Street. The organizers: Faculty of Health Sciences of Pomeranian Medical University in Szczecin, Students' Scientific Society of Pomeranian Medical University, Scientific Circle on Natural Sciences Methodology (Circle of Young Researchers) in Szczecin Branch of the Polish Copernicus Society of Naturalists and Section of Human Biology of Polish Copernicus Society of Naturalists.

- 19 December 2013 - the completion of the celebration of The International Year of Statistics (Statistics2013) - lecture 'Studies of small populations of patients on the example of Alström syndrome'. Speaker: Michał Skoczylas (in Polish language). The lecture under honorable patronage of Professor dr hab. Beata Karakiewicz, Dean of the Faculty of Health Sciences of Pomeranian Medical University in Szczecin, and Alström Syndrome International (United States). Prof. Jakub Węgierko Lecture Hall in the Autonomous Public Clinical Hospital No. 1 of Pomeranian Medical University in Szczecin, 1 Unii Lubelskiej Street. The organizers: Faculty of Health Sciences of Pomeranian Medical University in Szczecin, Students' Scientific Society of Pomeranian Medical University, Scientific Circle on Natural Sciences Methodology (Circle of Young Researchers) in Szczecin Branch of the Polish Copernicus Society of Naturalists and Section of Human Biology of Polish Copernicus Society of Naturalists.

- 23 February 2015 - lectures 'Introduction to methodology of medicine' and 'Studies of populations on patients suffering from rare diseases'. Speaker: Michał Skoczylas (in Polish language). Prof. Tadeusz Brzeziński Lecture Hall in the Autonomous Public Clinical Hospital No. 2 of Pomeranian Medical University in Szczecin, 72 Powstańców Wielkopolskich Avenue. The organizers: Students' Scientific Society of Pomeranian Medical University, Student Scientific Circle on Rare Diseases (of Polish speaking members of Students' Scientific Association at Pomeranian Medical University in Szczecin), Students’ Scientific Circle on Rare Diseases (of English speaking members of Students' Scientific Association at Pomeranian Medical University in Szczecin), Scientific Circle on Natural Sciences Methodology (Circle of Young Researchers) in Szczecin Branch of the Polish Copernicus Society of Naturalists.

- 25 February 2015 - lectures 'Introduction to methodology of medicine' and 'Studies of populations on patients suffering from rare diseases'. Speaker: Michał Skoczylas (in English language). Copernicus Lecture Hall in the Autonomous Public Clinical Hospital No. 2 of Pomeranian Medical University in Szczecin, 72 Powstańców Wielkopolskich Avenue. The organizers: Students' Scientific Society of Pomeranian Medical University, Student Scientific Circle on Rare Diseases (of Polish speaking members of Students' Scientific Association at Pomeranian Medical University in Szczecin), Students’ Scientific Circle on Rare Diseases (of English speaking members of Students' Scientific Association at Pomeranian Medical University in Szczecin), Scientific Circle on Natural Sciences Methodology (Circle of Young Researchers) in Szczecin Branch of the Polish Copernicus Society of Naturalists.

- 12 March 2015 - lecture 'Methodology of natural and medical sciences' (in Polish language). Speaker: Michał Skoczylas. Lecture in session "School Brain Day" in Complex of Sport School in Szczecin within the framework of the conference „Brain Awareness Week in Szczecin 2015” (description above)

- 26 May 2015 - lecture 'Balancing between EBM and a story that fits'. The difference between routine and non-routine patients in medical diagnostics' (in English language). Speaker: Stéphanie Van Droogenbroeck. Lecture in Szczecin session of the 2nd Conference ‘Rare diseases not only in the curriculum’, Szczecin – Wrocław, 26-30 May 2015 (description on the website: http://www.hbpl.ptpk.org/)

- 18 June 2018 - lesson on methodology of natural and medical sciences in Adam Jerzy Czartoryski High School No. 1 in Puławy (Lublin Voivodeship). Organizers: Adam Jerzy Czartoryski High School No. 1 in Puławy, Scientific Circle on Natural Sciences Methodology (Circle of Young Researchers) in Szczecin Branch of the Polish Copernicus Society of Naturalists and Section of Human Biology of Polish Copernicus Society of Naturalists, Section of Ecology in Polish Medical Association, Section of Methodology in Medical Sciences in Polish Medical Association. Speaker: Michał Skoczylas, MD PhD
PUBLIKACJE ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA

PUBLICATIONS OF SZCZECIN BRANCH OF POLISH COPERNICUS SOCIETY OF NATURALISTS1) Skoczylas M. Pogodne miasta. Skwery w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Policach, Goleniowie, Gryfinie, Pyrzycach, Maszewie i Wolinie. Eko i My. Poradnik Ekologiczny 2010;7-8(172):12-13

2) Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Skoczylas M. Trwałe ślady życia i aktywności profesorów lwowskich. O początkach Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2012;14:35-36

3) Skoczylas M., Lubkowska A., Mazurkiewicz-Zapałowicz K. Pierwszy Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2013;1(79):41-43.
{artykuł dostępny na stronie internetowej Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej POMERANIA: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/29360/Biuletyn_PUM_79-1_2013.pdf}

4) Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Skoczylas M. Trwałe ślady życia i aktywności profesorów lwowskich cz. 2. Założyciele Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:22-30

5) Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Lubkowska A., Siwiec E., Skoczylas M. Początki działalności nowego Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:33-34

6) Lubkowska A., Skoczylas M. Początki działalności ogólnopolskiej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:31-32

7) Skoczylas M. Parki polskich i niemieckich miast o charakterze przemysłowym. Eko i My. Poradnik Ekologiczny 2013;2(200):26-28

8) Siwiec E., Skoczylas M. Tydzień Mózgu w Szczecinie. Wszechświat. Pismo Przyrodnicze 2013;8-9:306

9) Skoczylas M. Z przeglądu XIX-wiecznych publikacji członków Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika na temat mózgu. Wszechświat. Pismo Przyrodnicze 2013;8-9:302-305

10) Skoczylas M., Siderius L., Wierzba J., Sagan L., Sawicki M., Walecka A., Rudnicki J. Rzadkie choroby układu nerwowego tematem wykładów Tygodnia Mózgu w Szczecinie w 2013 roku. Wszechświat. Pismo Przyrodnicze 2013;10-12:382-383

11) Skoczylas M., Siwiec E., Żdan-Andrelczyk A., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Lubkowska A. Podsumowanie działalności oświatowej Koła Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika na zakończenie Międzynarodowego Roku Statystyki. Wszechświat. Pismo Przyrodnicze 2013;10-12:384

12) Skoczylas M., Siwiec E., Lubkowska A., Rajkowska-Myśliwiec M., Mazurkiewicz-Zapałowicz K. Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2014;1(83):22-23
{artykuł dostępny w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej POMERANIA: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra}

13) Skoczylas M., Siwiec E. Tydzień Mózgu. Studencka sesja wykładowa i telekonferencja Tygodnia Mózgu w Szczecinie 2014. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2014;3:91-92
{artykuł dostępny na stronie internetowej czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa: http://ebis.ibe.edu.pl/}

14) Majewska M. Szkolny Dzień Mózgu. Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy 2015;3:84.
{artykuł dostępny w portalu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: http://www.zcdn.edu.pl/refleksje/}

15) Majewska M., Siwiec E., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Skoczylas M. Towarzystwo z tradycjami. Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy 2015;4:82.
{artykuł dostępny w portalu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: http://www.zcdn.edu.pl/refleksje/}

16) Siwiec E., Rajkowska-Myśliwiec M., Skoczylas M., Tokarzewska A., Ślązak I., Kramek-Szubert A., Mular E., Lubkowska A., Majewska M. Tajemnice neuronauki. Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy 2015;6:67-68.
{artykuł dostępny w portalu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: http://www.zcdn.edu.pl/refleksje/}

17) II Konferencja "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania". Szczecin – Wrocław, 26-30 maja 2015 roku. Szczecin: Crosstown; 2015. (zawiera streszczenia wystąpień)

18) Rudnicki J., Skoczylas M. Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2015;2(88):19-20.

19) Skoczylas M., Rudnicki J., Ślęzak R. II Konferencja "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania", Szczecin - Wrocław, 26 i 30 maja 2015 roku. Wiadomości Lekarskie 2015:68(3)2:421-422.

20) "Ekologia człowieka. II Międzynarodowa Konferencja", Szczecin 9-10 czerwca 2016. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2016. ISBN 978-83-7663-214-8.

21) Numer tematyczny czasopisma "Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych", 2016: t. 65, nr 4, zawierający teksty wystąpień uczestników II Międzynarodowej Konferencji "Ekologia człowieka", która odbyła się w dniach 9-10 czerwca 2016 roku w Szczecinie. Redaktor: prof. dr hab. Elżbieta Skórska. p-ISSN: 0023-4249.

22) Gnerowicz J., Skoczylas M.M. Profesor Teofil Ciesielski - współzałożyciel Galicyjskiego Towarzystwa dla Ogrodnictwa i Pszczelnictwa oraz Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika we Lwowie. Wszechświat 2017;118(10-12):311-320.

23) Skoczylas M.M., Majewska M. Zasoby edukacyjne online - przyroda, http://zcdn.edu.pl/aktualnosci/zasoby-edukacyjne-online-przyroda/ (30 kwietnia 2020).

24) Skoczylas M.M., Majewska M. Zasoby edukacyjne - przyroda, część druga, http://zcdn.edu.pl/aktualnosci/edukacja-na-odleglosc/zasoby-edukacyjne-przyroda-czesc-druga/ (26 sierpnia 2020).

25) Petrisor A.-I., Skoczylas M.M. Environmentalism, sozology and ecology: from attitudes to science. Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii. Tom. 36, No. 2/2020 (ISSN 1454-6914), dostępny w: http://olteniastudiisicomunicaristiintelenaturii.ro oraz http://olteniastudiisicomunicaristiintelenaturii.ro/cont/36_2/IV.%20ECOLOGY%20-%20THE%20ENVIRONMENT%20PROTECTION/27Petrisor.pdf (link bezpośredni).


ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA W MEDIACH

SZCZECIN BRANCH OF POLISH COPERNICUS SOCIETY OF NATURALISTS IN THE MEDIA1) Artykuł o "Tygodniu Mózgu w Szczecinie" w Kurierze Szczecińskim (12 marca 2013)

2) Komunikat w Radio Szczecin: Ostapowicz E., Mózg a jego płeć. Są takie same? Wyjaśnią naukowcy [dostęp: 15 marca 2013]. Dostępny w Internecie: http://radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=97197

3) Relacja ze Szkolnego Dnia Mózgu w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie (w ramach konferencji "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015") pt. "Pamiętaj o mózgu", w Kurierze Szczecińskim (12 marca 2015), dostępna w Internecie: http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Pamietaj-o-mozgu

4) Relacja z sesji w Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach (w ramach konferencji "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015") w programie "Teletydzień", TV Police, 20 marca 2015 roku, dostępna w Internecie: http://www.tvpolice.pl/index.php/teletydzien